Anawim - liczba mnoga słowa z języka hebrajskiego Starego Testamentu, oznaczająca "ubodzy", "uniżeni". O "anawim" mówi m. in. księga Sofoniasza (Sof 2,3; Sof 3,12-20).

O "anawim" mówi Jezus w jednym z błogosławieństw (Mt 5,3):

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie."

W języku greckim Nowego Testamentu jest to "ptochoi":